Jump to Navigation

Програма 11 клас

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА - II СРОК,  I СМЯНА, 2016 - 17 уч. год.

  час 11 а 11 б 11 в 11 г
П 1 Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа
О 2 Математика География и икономика Философия ФВС
Н 3 Математика География и икономика Испански език ФВС
Е 4 ФВС Испански език География и икономика Математика
Д 5 ФВС Испански език География и икономика Математика
  6 География и икономика Английски език Испански език Биология и здр. обр.
  7 География и икономика Английски език Испански език Биология и здр. обр.
В 1 Английски език Испански език БЕЛ География и икономика
Т 2 Английски език Биология и здр. обр. БЕЛ География и икономика
О 3 Философия Биология и здр. обр. БЕЛ Френски език
Р 4 История и цивилизация БЕЛ Испански език Френски език
Н 5 История и цивилизация БЕЛ Испански език БЕЛ
И 6 БЕЛ Испански език История и цивилизация БЕЛ
К 7 БЕЛ Испански език История и цивилизация  
С 1 Английски език Химия ФВС БЕЛ
Р 2 Английски език Химия ФВС БЕЛ
Я 3 Английски език История и цивилизация Математика БЕЛ
Д 4 Биология и здр. обр. История и цивилизация Математика Английски език
А 5 Биология и здр. обр. Математика Английски език Английски език
  6 ФВС Математика Английски език История и цивилизация
  7 ФВС ФВС   История и цивилизация
Ч 1 Немски език Английски език Химия Физика и астрономия
Е 2 Немски език Английски език Химия Физика и астрономия
Т 3 Немски език Английски език ФВС ФВС
В 4 Химия БЕЛ Английски език Френски език
Ъ 5 Химия БЕЛ Английски език Френски език
Р 6 Английски език БЕЛ Физика и астрономия Френски език
Т 7 Английски език   Физика и астрономия Философия
П 1 Немски език Английски език Биология и здр. обр. Френски език
Е 2 Немски език Английски език Биология и здр. обр. Френски език
Т 3 БЕЛ Философия Английски език Химия
Ъ 4 БЕЛ Физика и астрономия Английски език Химия
К 5 БЕЛ Физика и астрономия Английски език Английски език
  6 Физика и астрономия ФВС БЕЛ Английски език
  7 Физика и астрономия ФВС БЕЛ Английски език

 Main menu 2

Dr. Radut Consulting