Jump to Navigation

Програма 11 клас

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА - I СРОК, II СМЯНА, 2017 - 18 уч. год.
  час 11 а 11 б 11 в 11 г 11 д
П 1 Немски език Английски език История БЕЛ Френски език
О 2 Немски език Английски език История БЕЛ Френски език
Н 3 ЧК ЧК ЧК ЧК ЧК
Е 4 Химия История Биология ФВС Физика
Д 5 Химия История Биология ФВС Физика
  6 ФВС Физика Химия Химия История
  7 ФВС Физика Химия Химия История
В 1 Английски език Френски език Физика БЕЛ Френски език
Т 2 Английски език Френски език Физика БЕЛ Френски език
О 3 Английски език Химия Испански език БЕЛ Анлийски език
Р 4 БЕЛ Химия Испански език Физика Анлийски език
Н 5 БЕЛ Анлийски език Испански език Физика Анлийски език
И 6 Физика Анлийски език Анлийски език Испански език Химия
К 7 Физика Анлийски език Анлийски език Испански език Химия
С 1 Английски език Английски език ФВС Философия Английски език
Р 2 История БЕЛ География Философия Английски език
Я 3 История БЕЛ Анлийски език Анлийски език География
Д 4 География БЕЛ Анлийски език Анлийски език Философия
А 5 БЕЛ ФВС Анлийски език География Философия
  6 БЕЛ География Философия История ФВС
  7 БЕЛ Английски език Философия История ФВС
Ч 1 Немски език БЕЛ Английски език Английски език ФВС
Е 2 Немски език БЕЛ Английски език Английски език БЕЛ
Т 3 Немски език ФВС БЕЛ Испански език БЕЛ
В 4 Математика ФВС БЕЛ Испански език Биология
Ъ 5 Математика Френски език БЕЛ Испански език Биология
Р 6 Философия Френски език Испански език Биология Математика
Т 7 Философия Френски език Испански език Биология Математика
П 1 Английски език Математика БЕЛ ФВС Френски език
Е 2 Английски език Математика БЕЛ Английски език Френски език
Т 3 Английски език Биология Математика Английски език Френски език
Ъ 4 ФВС Биология Математика Английски език БЕЛ
К 5 Биология Философия ФВС Математика БЕЛ
  6 Биология Философия ФВС Математика БЕЛ
  7          

 Main menu 2

Dr. Radut Consulting