Jump to Navigation

Програма 12 клас

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА - I СРОК, I СМЯНА, 2017 - 18 уч. год.
  час 12 а 12 б 12 в 12 г
П 1 БЕЛ Английски език Испански език БЕЛ
О 2 БЕЛ Английски език Испански език БЕЛ
Н 3 ЧК ЧК ЧК ЧК
Е 4 Английски език Математика БЕЛ Английски език
Д 5 Английски език Математика БЕЛ Английски език
  6 Немски език БЕЛ Английски език Математика
  7   БЕЛ Английски език Математика
В 1 БЕЛ История Испански език Свят и личност
Т 2 БЕЛ История Испански език Свят и личност
О 3 ФВС География Испански език История
Р 4 Математика БЕЛ Свят и личност История
Н 5 Математика БЕЛ Свят и личност Френски език
И 6 Английски език ФВС Математика Френски език
К 7 Английски език Физика Математика ФВС
С 1 Английски език БЕЛ ФВС Френски език
Р 2 Английски език БЕЛ ФВС Френски език
Я 3 БЕЛ Испански език Английски език Френски език
Д 4 БЕЛ Испански език Английски език БЕЛ
А 5 ФВС Английски език БЕЛ БЕЛ
  6 Немски език Английски език БЕЛ ФВС
  7 Немски език Английски език География ФВС
Ч 1 Свят и личност ФВС Английски език Английски език
Е 2 Свят и личност ФВС Английски език Английски език
Т 3 Английски език Свят и личност ФВС Английски език
В 4 Английски език Свят и личност История БЕЛ
Ъ 5 География Английски език История БЕЛ
Р 6 Немски език Английски език БЕЛ География
Т 7 Немски език Английски език БЕЛ  
П 1   ЗИП    
Е 2     ЗИП  
Т 3        
Ъ 4 ФВС Испански език Английски език Физика
К 5 История Испански език Английски език Френски език
  6 История Испански език Физика Френски език
  7 Физика     Френски език

 Main menu 2

Dr. Radut Consulting