Jump to Navigation

33 ЕГ „Света София”

Добре дошли

Ние, 33-та Езикова гимназия  „Света София“, сме единствената езикова гимназия с първи чужд език английски и френски и втори чужд език испански, немски, руски. Нашата мисия е да изгражда и възпитава умения, способности и компетенции в учениците – да бъдат самостоятелни и креативни граждани.
Ние приемаме ученици от всички райони на столицата и от София област.
33-та Езикова гимназия „Света София“ е гимназия с утвърдени традиции и високи постижения. Учениците, завършили гимназията, продължават своето обучение предимно в престижни университети у нас, в Европа и САЩ и се реализират успешно в различни области на живота – публичната администрация, политиката, финансовата сфера, сигурността, частен бизнес, наука.


Main menu 2

Dr. Radut Consulting