Jump to Navigation

Програма 8 клас

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА - I СРОК, I СМЯНА, 2017 - 18 уч. год.
  час 8 а 8 б 8 в 8 г
П 1 Философия Английски език Английски език Френски език
О 2 Математика Английски език Английски език Математика
Н 3 ЧК ЧК ЧК ЧК
Е 4 Английски език Английски език Английски език Френски език
Д 5 Английски език Английски език Английски език Френски език
  6 Английски език Английски език ФВС Френски език
  7 Английски език   ФВС  
В 1 БЕЛ Философия Английски език Френски език
Т 2 БЕЛ Математика Английски език Френски език
О 3 ФСВ Математика Английски език Философия
Р 4 Английски език Английски език Философия Френски език
Н 5 Английски език Английски език Математика Френски език
И 6 Английски език Английски език ФВС Френски език
К 7 Английски език Английски език   ФВС
С 1 ИТ БЕЛ Английски език Френски език
Р 2 Математика БЕЛ Английски език Френски език
Я 3 Математика ИТ Английски език Френски език
Д 4 Английски език Математика ИТ Френски език
А 5 Английски език Английски език Английски език ИТ
  6 Английски език Английски език Математика БЕЛ
  7 Английски език Английски език Математика БЕЛ
Ч 1 Английски език Английски език БЕЛ Френски език
Е 2 Английски език Английски език БЕЛ Френски език
Т 3 Английски език Английски език Английски език Френски език
В 4 ФВС Английски език Английски език Музика
Ъ 5 Музика ФВС Английски език Френски език
Р 6 БЕЛ ФВС Музика Математика
Т 7 БЕЛ Музика Английски език Математика
П 1 Английски език БЕЛ Английски език ФВС
Е 2 Английски език БЕЛ Английски език ФВС
Т 3 Английски език Английски език Английски език БЕЛ
Ъ 4 Английски език Английски език Английски език БЕЛ
К 5 Английски език Английски език Английски език Френски език
  6 ФВС Английски език БЕЛ Френски език
  7   ФВС БЕЛ Френски езикMain menu 2

Dr. Radut Consulting