Jump to Navigation

Програма 8 клас

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА - II СРОК,  I СМЯНА, 2016 - 17 уч. год.

  час 8 а 8 б 8 в
П 1 Час на класа Час на класа Час на класа
О 2 ИТ Английски език Френски език
Н 3 Английски език ИТ Френски език
Е 4 Английски език Английски език ИТ
Д 5 Английски език Английски език БЕЛ
  6 Английски език Английски език БЕЛ
  7      
В 1 Английски език Математика ФВС
Т 2 Английски език Изобразително изкуство Математика
О 3 ФВС БЕЛ Математика
Р 4 Изобразително изкуство БЕЛ Френски език
Н 5 БЕЛ Английски език Френски език
И 6 БЕЛ Английски език Френски език
К 7   Английски език Френски език
С 1 Английски език Английски език ФВС
Р 2 Английски език Английски език Изобразително изкуство
Я 3 ФВС Английски език Френски език
Д 4 Английски език Английски език Френски език
А 5 Английски език Английски език Френски език
  6 БЕЛ ФВС Френски език
  7 БЕЛ ФВС  
Ч 1 Английски език Английски език Математика
Е 2 Математика Английски език БЕЛ
Т 3 Английски език Английски език БЕЛ
В 4 Английски език Английски език Френски език
Ъ 5 Английски език БЕЛ Френски език
Р 6 Английски език БЕЛ Френски език
Т 7 Английски език   Френски език
П 1 Английски език Математика ФВС
Е 2 Английски език Математика Музика
Т 3 Математика ФВС Френски език
Ъ 4 Математика Английски език Френски език
К 5 Музика Английски език Френски език
  6 ФВС Музика Френски език
  7      

 Main menu 2

Dr. Radut Consulting