Jump to Navigation

Програма 9 клас

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА - II СРОК,  I СМЯНА, 2016 - 17 уч. год.

  час 9 а 9 б 9 в
П 1 Час на класа Час на класа Час на класа
О 2 Испански език Английски език Математика
Н 3 Испански език Английски език БЕЛ
Е 4 Математика Английски език БЕЛ
Д 5 Математика Математика ИТ
  6 Английски език Математика ИТ
  7 Английски език    
В 1 Биология Немски език Френски език
Т 2 Биология ФВС Френски език
О 3 Английски език Изобразително изкуство ИТ
Р 4 Английски език Биология ИТ
Н 5 Английски език Биология ФВС
И 6 ФВС Английски език Биология
К 7 ФВС Английски език Биология
С 1 Изобразително изкуство ФВС География
Р 2 Физика Психология и логика География
Я 3 Физика БЕЛ Изобразително изкуство
Д 4 БЕЛ Физика Психология и логика
А 5 Психология и логика Физика БЕЛ
  6 География Немски език Физика
  7 География Немски език Физика
Ч 1 ИТ География ФВС
Е 2 ИТ География ФВС
Т 3 ФВС ИТ История
В 4 Английски език ИТ Френски език
Ъ 5 Английски език ФВС ИТ
Р 6 Испански език Английски език Френски език
Т 7 Испански език Английски език Френски език
П 1 Музика БЕЛ Химия
Е 2 Математика БЕЛ Френски език
Т 3 БЕЛ Музика Френски език
Ъ 4 БЕЛ Математика Музика
К 5 Изстория Химия Математика
  6 Химия Изстория Математика
  7      

 Main menu 2

Dr. Radut Consulting