Jump to Navigation

Програма 9 клас

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА - I СРОК, I СМЯНА, 2017 - 18 уч. год.
  час 9 а 9 б 9 в
П 1 Английски език Испански език ИТ
О 2 Английски език Психология и логика ИТ
Н 3 ЧК ЧК ЧК
Е 4 ФВС БЕЛ Френски език
Д 5 БЕЛ История ФВС
  6 БЕЛ Английски език Френски език
  7 Психология и логика Английски език Френски език
В 1 Английски език БЕЛ ФВС
Т 2 Английски език БЕЛ Изобраз. изкуство
О 3 Английски език Изобраз. изкуство БЕЛ
Р 4 Изобраз. изкуство ФВС БЕЛ
Н 5 Немски език ФВС ИТ
И 6 Немски език Химия Психология и логика
К 7 Химия    
С 1 Английски език Испански език География
Р 2 Английски език Испански език География
Я 3 Английски език Физика Математика
Д 4 Немски език Математика Физика
А 5 Немски език Математика Френски език
  6 Математика ИТ Френски език
  7 История ИТ Френски език
Ч 1 БЕЛ География Музика
Е 2 Музика География Математика
Т 3 География Музика Математика
В 4 География Математика Френски език
Ъ 5 Математика Английски език Френски език
Р 6 Математика Английски език ИТ
Т 7 ФВС Английски език ИТ
П 1 ИТ Биология История
Е 2 ИТ Биология БЕЛ
Т 3 Биология ФВС Химия
Ъ 4 Биология Английски език ФВС
К 5 ФВС Английски език Биология
  6   Английски език Биология
  7      Main menu 2

Dr. Radut Consulting