Jump to Navigation

График за провеждане на час на класа

ГРАФИК
за провеждане на час на класа - втори час от 07 - 09.02.2017 година

 

Клас

Класен ръководител

Ден

Час на провеждане

Място

Мариана Стаматова

Понеделник

14.10-14.55

Учителска стая, ул.”Пловдив” №20

Тамара Георгиева

Понеделник

15.10-15.55

Учителска стая, ул.”Пловдив” №20

Таня Димитрова

Четвъртък

15.30-16.15

Учителска стая, ул.”Пловдив” №20

 

 

 

 

 

Даниела Николова

Вторник  

11.15-12.00

Учителска стая, ул.”Пловдив” №20

Мариана Узунова

     Сряда  

10.25-11.10

Учителска стая, ул.”Пловдив” №20

Велита Маркова

Сряда  

11.15-12.00

Учителска стая, ул.”Русе” №28

 

 

 

 

 

10а

Снежана Иванова

Вторник

12.45-13.30

Учителска стая, ул.”Пловдив” №20

10б

Веселина Бабова

Сряда

12.50-13.35

Учителска стая, ул.”Пловдив” №20

10в

Ирина Славкова

Четвъртък  

11.15-12.00

Учителска стая, ул.”Пловдив” №20

10г

Таня Блъскова

Вторник

12.50-13.35

Класна стая на Хг клас

10д

Зоя Миланова

Сряда  

13.30-14.15

Учителска стая, ул.”Пловдив” №20

 

 

 

 

 

11а

Еди Илиев

Петък

13.30-14.15

Учителска стая, ул.”Русе” №28

11б

Юлия Панева

Петък

17.00-17.45

Учителска стая, ул.”Пловдив” №20

11в

Емилия Цветкова

Четвъртък

12.45-13.30

Учителска стая, ул.”Русе” №28

11г

Даниела Величкова

Понеделник

12.45-13.30

Учителска стая, ул.”Русе” №28

 

 

 

 

 

12а

Йорданка Ценкова

Вторник

10.25-11.10

Учителска стая, ул.”Русе” №28

12б

Надежда Цветанова

Вторник

11.15-12.00

Учителска стая, ул.”Русе” №28

12в

Антоний Методиев

Понеделник

09.25-10.10

Учителска стая, ул.”Русе” №28

12г

Маргарита Събева

Сряда

10.25-11.10

Учителска стая, ул.”Русе” №28

 Main menu 2

Dr. Radut Consulting