Jump to Navigation

График за провеждане на час на класа

ГРАФИК
за провеждане на час на класа - втори час от 15.09.2017 година

 

Клас

Класен ръководител

Ден

Час на провеждане

Място

Йорданка Ценкова

Вторник

10:25-11:10

Учителска стая, ул.”Русе” №28

Силвия Митова

Понеделник

12:50-13:35

Учителска стая, ул.”Русе” №28

Йолина Миланова /

Жечка Кръстева

Сряда

12:05-12:55

Учителска стая, ул.”Русе” №28

Таня Димитрова

Понеделник

08:25-09:30

Учителска стая, ул.”Русе” №28

 

 

 

 

 

Мариана Стаматова

Четвъртък

10:05-10:50

Учителска стая, ул.”Пловдив” №20

Антоний Методиев

Вторник

08:35-09:15

Учителска стая, ул.”Пловдив” №20

Маргарита Събева

Понеделник

11:15-12:00

Учителска стая, ул.”Пловдив” №20

 

 

 

 

 

10а

Даниела Николова

Понеделник

11:15-12:00

Учителска стая, ул.”Пловдив” №20

10б

Мариана Узунова

Понеделник

10:25-11:10

Учителска стая, ул.”Пловдив” №20

10в

Велита Маркова

Понеделник

12:05-12:50

Учителска стая, ул.”Пловдив” №20

 

 

 

 

 

11а

Снежана Иванова

Сряда

11:15-12:00

Учителска стая, ул.”Пловдив” №20

11б

Веселина Бабова

Петък

18:30-19:15

Учителска стая, ул.”Пловдив” №20

11в

Ирина Славкова

Петък

18:30-19:15

Учителска стая, ул.”Пловдив” №20

11г

Таня Блъскова

Петък

18:30-19:15

Учителска стая, ул.”Пловдив” №20

11д

Зоя Миланова

Четвъртък

09:25-10:10

Учителска стая, ул.”Пловдив” №20

 

 

 

 

 

12а

Еди Илиев

Вторник

13:30-14:15

Учителска стая, ул.”Русе” №28

12б

Юлия Панева

Сряда

13:30-14:15

Учителска стая, ул.”Русе” №28

12в

Емилия Цветкова

Вторник

09:25-10:10

Учителска стая, ул.”Русе” №28

12г

Даниела Величкова

Сряда

09:25-10:10

Учителска стая, ул.”Русе” №28

 Main menu 2

Dr. Radut Consulting