Jump to Navigation

Прием на учениците през учебната 2017-2018 година:

 1.Първи чужд език- Английски език и втори чужд език- Испански език 
 2.Първи чужд език- Английски език и втори чужд език- Немски език 
 3.Първи чужд език- Английски език и втори чужд език- Руски език 
 4.Първи чужд език-Френски език и втори чужд език- Английски език 

    Записване: 
 I етап:  от 28.06 до 30.06.2017 год. 
 II етап:  от 05.07 до 07.07.2017 год. 
 III етап: от 18.07 до 19.07.2017 год. 
 IV етап: от 24.07 до 01.09.2017 год. 

   Допълнителни занимания: 
СИП- Гръцки език, Португалски език, Руски език, Немски език 
СИП- Култура на Изтока 

 Main menu 2

Dr. Radut Consulting