Jump to Navigation

РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

 ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС)“
2016/2017 год.

Клубове по проект „Твоят час“

1. Духът на българина и спомените за свещения ни език

2. За по-здравословен начин на живот

3. ИТ и младите хора

4. Музеят в обучението по литература

5. Приятели на театъра и киното

6. Работилница за знания по БЕЛ и литература

7. Творческо писане

8. Напредващи в английския език

9. Науката забавна и интересна

10. Ученическият парламент и неговата роля в развитието на училищния живот


Участвали в дейностите на клубовете общо 136 ученика

 Main menu 2

Dr. Radut Consulting