Jump to Navigation

График за консултации

ГРАФИК

ЗА

КОНСУЛТАЦИИ  С УЧЕНИЦИ от 33 ЕГ „СВЕТА СОФИЯ” за  ІI учебен срок 2016/2017г.

 

КОО

по предмет

Име и фамилия на учителя

С ученици

Ден

Час (от-до)

Място

БЕЛ

Деница Ненчева

Вторник

13,30-14,15

ул. „Пловдив” №20

БЕЛ

Таня Блъскова

Четвъртък

12,50-13,35

ул. „Пловдив” №20

БЕЛ

Емилия Цветкова

Вторник

13,40-14,15

Кл.стая ХІв

БЕЛ

Даниела Величкова

Вторник

13,30-14,15

Кл.стая ХІг

 

КОО

по предмет

Име и фамилия на учителя

С ученици

Ден

Час (от-до)

Място

Английски език

Радослав Жеков

Петък

12,05-12,50

ул. „Русе” №28

Английски език

Кристина Ангелова

Понеделник

13,30-14,10

ул. „Пловдив” №20

Английски език

Тамара Георгиева

Четвъртък

12,40-13,25

ул. „Пловдив” №20

Английски език

Мариана Стаматова

Понеделник

18,30-19,15

Кл. стая 8а клас

Английски език

Йолина Миланова

Понеделник

13,30-14,15

ул. „Русе” №28

Английски език

Мариана Узунова

Четвъртък

12,40-13,25

ул. „Пловдив” №20

Английски език

Еди Илиев

Петък

13,30-14,15

ул. „Русе” №28

                                                                              

КОО

по предмет

Име и фамилия на учителя

С ученици

Ден

Час (от-до)

място

Френски език

Таня Димитрова

Понеделник

12,40-13,20

ул. „Пловдив” №20

Френски език

Маргарита Събева

Вторник

11,15-12,00

ул. „Пловдив” №20

Френски език

Венета Минкова

Вторник

15,10-16,05

ул. „Пловдив” №20

Немски език

Снежана Тодорова

Четвъртък

10,05-10,50

ул. „Русе” №28

Испански език

Даниела Николова

Сряда

12,50-13,30

ул. „Русе” №28

Испански език

Юлия Димитрова

Вторник

14.00-14.45

ул. „Русе” №28

 

КОО

по предмет

Име и фамилия на учителя

С ученици

Ден

Час (от-до)

място

математика

Юлия Панева

Сряда

12,30-13,15

ул. „Русе” №28

математика

Йорданка Ценкова

Петък

13,20-14,05

ул. „Русе” №28

математика

Надка Стефанова

Петък

14,30-15,15

ул. „Пловдив” №20

информатика

Велита Маркова

Петък

10,25-11,10

ул. „Русе” №28

 

КОО

по предмет

Име и фамилия на учителя

С ученици

Ден

Час (от-до)

място

История и цивилизация

Венета Минкова

Вторник

15,10-16,05

ул. „Пловдив” №20

История и цивилизация

Надежда Цветанова

Сряда

13,10-13,45

ул. „Русе” №28

История и цивилизация

Силвия Цветанова

Сряда

09.25-10.10

ул. „Пловдив” №20

География и икономика

Еди Илиев

Петък

12,45-13,30

ул. „Русе” №28

География и икономика

Елисавета Бойдева

Сряда

15.00-15.45

ул. „Пловдив” №20

Цикъл  ФИЛОСОФИЯ

Антоний Методиев

Сряда

13.25-14.10

ул. „Русе” №28

 

КОО

по предмет

Име и фамилия на учителя

С ученици

Ден

Час (от-до)

място

Химия и опазване на околната среда

Зоя Велева

Петък

14,20-15,05

ул. „Пловдив” №20

Химия и опазване на околната среда

Елена Тамбуева

Понеделник

13,35-13,20

ул. „Русе” №28

Физика

Зоя Миланова

Петък -10, 11, 12

Вторник -9

13,30-14,15

12,50-13,35

ул. „Русе” №28

ул. „Пловдив” №20

Биология и здравно образование

Ирина Славкова

Сряда

12,45-13,30

ул. „Пловдив” №20

 

КОО

по предмет

Име и фамилия на учителя

С ученици

Ден

Час (от-до)

място

ФВС

Веселина Бабова

Понеделник

10,25-11,10

ул. „Пловдив” №20

ФВС

Никола Кънчев

Петък

1105-12,00

ул. „Пловдив” №20

Изобразително изкуство

Виолина Недялкова

Петък

17,00-17,45

ул. „Пловдив” №20

Музика

Кристалина Петрова

Петък

13,30-14,15

ул. „Пловдив” №20

 

 Main menu 2

Dr. Radut Consulting