Jump to Navigation

График за консултации

ГРАФИК

ЗА

КОНСУЛТАЦИИ  С УЧЕНИЦИ от 33 ЕГ „СВЕТА СОФИЯ” за  І учебен срок 2017/2018г.

 

КОО

по предмет

Име и фамилия на учителя

С ученици

Ден

Час (от-до)

Място

БЕЛ

Деница Ненчева

Сряда

13,30-14,10

ул. „Пловдив” №20

БЕЛ

Таня Блъскова

Петък 

12,30-13,10

Кл.стая ХІг

БЕЛ

Емилия Цветкова

Сряда

12,05-12,45

ул. „Русе” №28

БЕЛ

Даниела Величкова

Сряда

11,30-12,10

ул. „Русе” №28

 

КОО

по предмет

Име и фамилия на учителя

С ученици

Ден

Час (от-до)

Място

Английски език

Силвия Митова

Понеделник

12,50-13,25

ул. „Русе” №28

Английски език

Кристина Ангелова

Вторник

13,30-14,10

ул. „Русе” №28

Английски език

Тамара Георгиева

Петък

12,50-13,30

Кл.стая  ІХб

Английски език

Мариана Стаматова

Петък

11,55-12,35

ул. „Русе” №28

 

Английски език

Жечка Кръстева /

Йолина Миланова

 

Сряда

 

12,50-13,30

 

ул. „Русе” №28

Английски език

Мариана Узунова

Четвъртък

12,55-13,30

ул. „Пловдив” №20

 

КОО

по предмет

Име и фамилия на учителя

С ученици

Ден

Час (от-до)

място

Френски език

Таня Димитрова

Понеделник

12,50-13,30

ул. „Пловдив” №20

Френски език

Маргарита Събева

Сряда

10,25-11,05

ул. „Пловдив” №20

Френски език

Венета Минкова

Вторник

10,25-11,05

ул. „Пловдив” №20

Немски език

Снежана Тодорова

Понеделник

12,45-13,25

ул. „Пловдив” №20

Испански език

Даниела Николова

Сряда

12,45-13,25

ул. „Пловдив” №20

Испански език

Юлия Димитрова

Вторник

10,25-11,05

ул. „Русе” №28

 

КОО

по предмет

Име и фамилия на учителя

С ученици

Ден

Ден

Ден

математика

Юлия Панева

Четвъртък

12,40-13,20

ул. „Пловдив” №20

математика

Йорданка Ценкова

Вторник

12,05-12,45

ул. „Русе” №28

математика

Мария Тодорова

Четвъртък

13,30-14,15

ул. „Русе” №28

информатика

Велита Маркова

Сряда

12,00-12,40

ул. „Русе” №28

информатика

Нели Ташкова

Сряда

08,35-09,15

ул. „Русе” №28

 

КОО

по предмет

Име и фамилия на учителя

С ученици

Ден

Час (от-до)

място

География и икономика

Стоименка Димитрова

Четвъртък

12,50-13,30

ул. „Пловдив” №20

Свят и личност

Лиляна Петрова

Четвъртък

12,05-12,45

ул. „Русе” №28

История и цивилизация

Венета Минкова

Вторник

10,25-11,05

ул. „Пловдив” №20

История и цивилизация

Величка Петрова

Понеделник

12,30-13,15

ул. „Пловдив” №20

География и икономика

Еди Илиев

Вторник

12,45-13,30

ул. „Русе” №28

География и икономика

Елизабета Бойдева

Сряда

10,25-11,15

ул. „Пловдив” №20

Цикъл  ФИЛОСОФИЯ

Антоний Методиев

Понеделник

12,50-13,30

ул. „Пловдив” №20

 

КОО

по предмет

Име и фамилия на учителя

С ученици

Ден

Час (от-до)

място

Химия и опазване на околната среда

Зоя Велева

Вторник

16,50-17,35

ул. „Пловдив” №20

Химия и опазване на околната среда

Стефанка Събева

Четвъртък

15,10-15,55

ул. „Пловдив” №20

Физика

Зоя Миланова

Четвъртък -9-10

Петък-11 клас

13,30-14,15

12,15-13,00

ул. „Пловдив” №20

Биология и здравно образование

Ирина Славкова

Петък

12,45-13,25

ул. „Пловдив” №20

 

КОО

по предмет

Име и фамилия на учителя

С ученици

Ден

Час (от-до)

място

ФВС

Веселина Бабова

Вторник 

13,30-14,10

ул. „Пловдив” №20

ФВС

Никола Кънчев

Вторник 

13,30-14,10

ул. „Пловдив” №20

Изобразително изкуство

Анелия Велчева

Вторник

12,50-13,30

ул. „Пловдив” №20

Музика

Кристалина Петрова

Четвъртък

13,30-14,15

ул. „Пловдив” №20

 Main menu 2

Dr. Radut Consulting