Jump to Navigation

История

33 езикова гимназия е създадена през 1993 г. От създаването на гимназията ръководството и учителският колектив работят упорито и целенасочено за нейния имидж и към настоящия момент тя е сред най – елитните гимназии в гр. София.
Името на гимназията тържествено е посветено на 13 декември 1993 г. Всяка година на тази дата се отбелязва патронният празник. Припомняйки си притчата за св. София и нейните дъщери – Вяра, Надежда и Любов, всички, свързани професионално, духовно и битийно с гимназията, се връщат към изконните ценности, даващи смисъл на живота и смъртта. Св. София и символ на мъдростта, а вярата, надеждата и любовта са онези спътници на човека, които му помагат да преодолява препятствия, да върви напред, да покорява нови духовни върхове.
Работата на ръководството, учителите и учениците на 33 езикова гимназия е подчинена на една обща цел: изграждане на високообразовани личности, на млади хора с високо национално самосъзнание, на граждани на Европа и света. Възпитаниците на гимназията имат успешна реализация както у нас, така и в чужбина. Голяма част от тях завършват с отличие средно образование и продължават обучението си в престижни български и чужди университети.
От самото си създаване 33 езикова гимназия има ползотворни отношения с Френския културен институт и с Британския съвет. Учениците от френските паралелки полагат успешно организираните от Френския културен институт изпити, за придобиване на международна диплома. А от 2010 година гимназията е акредитирам изпитен център PEARSON. Сертификатът е валиден за цял живот и е признат като стандарт за владеене на английски език в много държави, а високите нива служат за академичен прием.
Една от извънкласните дейности на гимназията е театралното ателие „Броненосци”. Създадено през 1993 година, то има много участия и международни награди.
През 2008 година към гимназията е създаден и клуб „Св. София”. Членовете на клуба са обединени от интереса си към историята, литературата и философията, от ценностите на православното християнство. Работата на клуба е свързана с проекти одобрени и финансирани от  Столична община.
33 ЕГ  успешно реализира проекти по програми  „Коменски” и активно участва по проект  „Успех”, който стартира през учебната 2011/2012г.
През 2008 година 33 ЕГ „СВЕТА СОФИЯ” се включва в националния конкурс  БОГ Е ЛЮБОВ, оценявайки възможността чрез този форум да насърчава и развива творческите заложби, сили и духовни ценности на своите възпитаници. След постигнатите успехи при доказана борбеност можем да говорим за съградена традиция, традиция на стойностна изява.

 

 Main menu 2

Dr. Radut Consulting