Jump to Navigation

График за провеждане на класни работи

ГРАФИК ЗА КЛАСНИ РАБОТИ -ІІ СРОК 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА

Клас

БЕЛ

Английски език І чужд език

Френски език І чужд език

Математика

Английски език ІІ чужд език

Френски език ІІ чужд език

Немски език ІІ чужд език

Испански език ІІчужд език

8 а -АЕ/НЕ

07.06.2017

23.06.2017

 

02.06.2017

 

 

 

 

8 б -АЕ/ИЕ

08.06.2017

26.05.2017

 

02.06.2017

 

 

 

 

8 в -ФЕ/АЕ

08.06.2017

 

05.06.2017

02.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 а -АЕ/ИЕ

09.06.2017

12.06.2017

 

16.06.2017

 

 

 

11.05.2017

9 б -АЕ/НЕ

09.06.2017

12.06.2017

 

16.06.2017

 

 

31.05.2017

 

9 в- ФЕ/АЕ

05.06.2017

 

02.06.2017

16.06.2017

06.06.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 а- АЕ/НЕ

06.06.2017

16.06.2017

 

17.05.2017

 

 

29.05.2017

 

10 б -АЕ/ФЕ

06.06.2017

12.06.2017

 

01.06.2017

 

02.06.2017

 

 

10 в- АЕ/ИЕ

05.06.2017

15.06.2017

 

18.05.2017

 

 

 

16.05.2017

10 г- АЕ/ИЕ

05.06.2017

15.06.2017

 

18.05.2017

 

 

 

16.05.2017

10д -ФЕ/АЕ

05.06.2017

 

02.06.2017

17.05.2017

10.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 а- АЕ/НЕ

12.05.2017

07.06.2017

 

05.06.2017

 

 

18.05.2017

 

11 б- АЕ/ИЕ

18.05.2017

08.06.2017

 

31.05.2017

 

 

 

30.05.2017

11 в- АЕ/ИЕ

16.05.2017

09.06.2017

 

31.05.2017

 

 

 

30.05.2017

11 г- ФЕ/АЕ

16.05.2017

 

01.06.2017

05.06.2017

31.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 а- АЕ/НЕ

02.03.2017

30.03.2017

 

13.03.2017

 

 

06.04.2017

 

12 б -АЕ/ИЕ

23.03.2017

30.03.2017

 

13.03.2017

 

 

 

03.04.2017

12 в -АЕ/ИЕ

20.03.2017

30.03.2017

 

13.03.2017

 

 

 

03.04.2017

12 г -ФЕ/АЕ

20.03.2017

 

06.06.2017

14.03.2017

28.03.2017

 

 

 

 Main menu 2

Dr. Radut Consulting