Jump to Navigation

График за провеждане на класни работи

ГРАФИК ЗА КЛАСНИ РАБОТИ - І СРОК 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

Клас

БЕЛ

Английски език І
чужд език

Френски език І чужд език

Математика

Английски език ІІ чужд език

Френски език ІІ чужд език

Немски език ІІ чужд език

Испански език ІІчужд език

VІІІА

АЕ/НЕ

05.12.2017

18.01.2018

 

10.01.2018

 

 

 

 

VІІІБ

АЕ/ИЕ

06.12.2017

19.12.2017

 

10.01.2018

 

 

 

 

VІІІВ

АЕ/РЕ

07.12.2017

14.12.2017

 

10.01.2018

 

 

 

 

VІІІГ

ФЕ/АЕ

06.12.2017

 

15.12.2017

08.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІХА

АЕ/НЕ

18.12.2017

15.01.2018

 

05.01.2018

 

 

09.01.2018

 

ІХБ

АЕ/ИЕ

19.12.2017

11.01.2018

 

05.01.2018

 

 

 

06.12.2017

ІХВ

ФЕ/АЕ

19.12.2017

 

10.01.2018

05.01.2018

18.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХА

АЕ/ИЕ

10.01.2018

05.01.2018

 

12.01.2018

 

 

 

08.12.2017

ХБ

АЕ/НЕ

10.01.2018

05.01.2018

 

12.01.2018

 

 

15.12.2017

 

ХВ

ФЕ/АЕ

08.01.2018

 

15.12.2017

12.01.2018

18.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІА

АЕ/НЕ

10.01.2018

19.12.2017

 

11.01.2018

 

 

14.12.2017

 

ХІБ

АЕ/ФЕ

11.01.2018

20.12.2017

 

12.01.2018

 

14.12.2017

 

 

ХІВ

АЕ/ИЕ

12.01.2018

04.01.2018

 

12.01.2018

 

 

 

07.12.2017

ХІГ

АЕ/ИЕ

09.01.2018

20.12.2017

 

12.01.2018

 

 

 

07.12.2017

ХІД

ФЕ/АЕ

15.12.2017

03.01.2018

12.01.2018

11.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІІА

АЕ/НЕ

18.12.2017

16.01.2018

 

10.01.2018

 

 

14.12.2017

 

ХІІБ

АЕ/ИЕ

18.12.2017

18.01.2018

 

09.01.2018

 

 

 

13.12.2017

ХІІВ

АЕ/ИЕ

18.12.2017

15.01.2018

 

10.01.2018

 

 

 

13.12.2017

ХІІГ

ФЕ/АЕ

07.12.2017

 

20.12.2017

09.01.2018

14.12.2017

 

 

 

Забележка: В случай на ползване на законоустановен отпуск на учителите, се съгласува с помощник директора по УД и председателя на Училищния парламент за промяната на класната работа. Main menu 2

Dr. Radut Consulting