Jump to Navigation

Ученически парламент

Ученическият парламент е сравнително нов орган на училището и все още ние, учениците на 33 ЕГ, се учим как да работим по този начин. Надяваме се в бъдеще дейността ни да се разширява и учениците да се включват дейно в образователно-възпитателната дейност.

Обща информация:

(1) Съставът на УП се състои от:

председател и зам.-председател на всеки клас и се ръководи от председател и зам.-председател, които се избират за срок от четири години. Изборът им се определя от ученическия парламент.

(2) Ученическият парламент на училището участва в:

а) планиране на учищната образователно-възпитателна дейност;

б) определя награждаването и наказването на ученици;

в) организиране на извънкласни дейности;

г) организиране и провеждане на училищни мероприятия;

д) участва в изготвянето на график за дежурства на учениците;

(3) Ученическият парламент на 33 ЕГ има право да:

а) събира пари от учениците за културни прояви и дейности, свързани с провеждането на училищни мероприятия, отдих и спорт; Нед., 02/25/2018 - 23:33?Read more about Ученически парламент

Състав


Ученически парламент в 33 ЕГ „Света София” - град София
2016/2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Габриела Станимирова Нанова
ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ: София Георгиева Бодурова
КАСИЕР: Боряна Радославова Пенева Нед., 02/25/2018 - 23:33?Read more about Състав

Благотворителна кауза

През месец февруари 2012г. Ученическият парламент на 33 Езикова гимназия организира благотворителен концерт с подкрепата на БЧК - бяха събрани близо 700 лева за Йордан Стоев - Дани от София, който води битка с остра В-клетъчна лимфобластна левкемия от 2007 година.
Момчето не е ученик на гимназията. Това беше просто жест на състрадание. Негови приятели и близки от 33 ЕГ се включиха в организирането на концерта и участваха с изпълнения.
Нед., 02/25/2018 - 23:33?Read more about Благотворителна кауза

План на ученическия парламент

33 ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „СВЕТА СОФИЯ”

гр.София

ПЛАН

ЗА РАБОТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

за учебната 2012/2013г.

І. СЪЩНОСТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Самоуправлението в училище е:

  1. В защита правата и личността на ученика
  2. За връзка на ученическия парламент с общността
  3. За прозрачност в работата на ученическия парламент и връзка с медиите
  4. За равноправно участие на ученици, родители и учители при решаването на проблеми
  5. За права на глас в педагогическия съвет, форма на допитване до ученическото общество
  6. За спазване на етиката между ученици и учители

ІІ. ОБЕКТ НА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ:Main menu 2

Dr. Radut Consulting