Jump to Navigation

Състав


Ученически парламент в 33 ЕГ „Света София” - град София
2016/2017г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Габриела Станимирова Нанова
ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ: София Георгиева Бодурова
КАСИЕР: Боряна Радославова Пенева

Забележка:

1. Председателят на УП всяка година актуализира списъка на председателите на класове.

2. Председателят  на УП и заместник-председателят се избира за срок от една учебна година, считано от 18.11.2016г.

3. Правата   и задълженията на председателя и заместник прдседателя на УП се уреждат в Правилника за дейността на 33 Езикова гимназия „Света София”.Main menu 2

Dr. Radut Consulting