Jump to Navigation

Изпити „Pearson”

ОТ 2010 г. 33 ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „СВЕТА СОФИЯ“
Е АКРЕДИТИРАН ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР НА

 

 

Pearson е водеща световна компания в сферата на образованието.
Тя обединява повече от 100 образователни и издателски имена като Longman, Penguin, Prentice Hall, Allyn & Bacon, Addison–Wesley, Edexcel и други. Edexcel, най-голямата организация за провеждане на изпити и оценяване във Великобритания, е част от семейството на Pearson Longman.

New Pearson Test of English General се предлага в шест равнища, които изцяло покриват стандартите на Европейската езикова рамка (Common European Framework) – унифицирана система за оценка на познанията по чужд език на Съвета на Европа.

• Всяко ниво оценява четирите езикови умения– четене, писане слушане и говорене. Писменият изпит се състои от 9 задачи, свързани с общи теми. Отделно се провежда устен изпит, който проверява комуникативните възможности на кандидата.
• PTE General представляват тематични, базирани на сценарии изпити, създадени да осигурят на кандидатите свободата да се изразяват, да показват на какво са способни и колко добре се справят с английския език.
• Акцентът на изпитите е върху познати, реални ситуации от ежедневието. PTE General са по-скоро базирани на сценарии от реалния живот, отколкото на граматични упражнения.
• Времетраене – в зависимост от различните нива – от 1 до 3 часа.

Сертификатът е валиден за цял живот и е признат като стандарт за владеене на английски език в много държави по света, от множество университети, колежи, работодатели, национални образователни структури и др.

График и цени на изпитите PTE General и Young Learners за сесии есен-зима 2012 година
 


За допълнителна информация: http://www.bgexamboard.com/
Ангелина Василева
тел: 0895 67-68-62,

angelina_nick@abv.bg

 Main menu 2

Dr. Radut Consulting