Jump to Navigation

Прием на учениците през учебната 2017-2018 година

Първи профилиращ предмет

Втори профилиращ предмет

Трети профилиращ предмет

Английски език

Испански език

Български език и литература

Английски език

Немски език

Български език и литература

Френски език

Английски език

Български език и литература

Английски език

Руски език

Български език и литература

Максимален бал: 36

Балообразуване:

  • 2 x Оценката от конкурсния изпит по български език и литература
  • 2 x Оценката от конкурсния изпит по математика
  • 1 x Oценката по български език и литература от свидетелството за завършен 7 клас
  • 1 x Oценката по математика от свидетелството за завършен 7 клас

Записване
I етап 28.06. - 30.06.2017 г.
II етап 05.07. - 07.07.2017 г.
III етап 18.07. - 19.07.2017 г.
IV етап 29.08. - 05.09.2017 г.

Факултативни форми на обучение:

· Чужди езици

· Клубове по интереси

· СИП култура и изкуствоMain menu 2

Dr. Radut Consulting