Jump to Navigation

Ваканции и неучебни дни

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. - есенна ваканция
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. - коледна ваканция I-XII клас
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. - междусрочна за І-ХІI клас
31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. - пролетна ваканция за І-ХІ клас  

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ 
23.05.2018 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

07.02.2018 г. – за I - ХІI клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

15.05.2018 г. - XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. - I-IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. - V-VII клас (16 учебни седмици)
29.06.2018 г. - 
V-VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
29.06.2018 г. - VIII-XI клас (18 учебни седмици)Main menu 2

Dr. Radut Consulting