Jump to Navigation

Ваканции и неучебни дни

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. - есенна ваканция
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. - коледна ваканция
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. - зимна ваканция І-ХІ клас
04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл. - зимна ваканция ХІІ клас
08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. - пролетна ваканция за І-ХІ клас  
13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. - пролетна ваканция за ХІІ клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

07.11.2016 г. – неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент
19.05.2017 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ 
22.05.2017 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:

09.02.2017 г. – за I - ХІ клас
07.02.2017 г. – за ХІI клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:

15.05.2017 г. – XII клас (13 учебни седмици)
30.06.2017 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2017 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици)
14.07.2017 г. - 
XI клас (20 учебни седмици за паралелки за придобиване на професионална квалификация) Main menu 2

Dr. Radut Consulting