ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ НА 33.ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „СВЕТА СОФИЯ“

 


Към 26.03.2024г.  има свободни места в следните паралелки в гимназията:

8 Г – (ФЕ/АЕ) – 2 свободни места

9 Г – (ФЕ/АЕ)- 1 свободно място

10 Г – (ФЕ/АЕ) – 3 свободни места

11 Г – (ФЕ/АЕ) – 4 свободни места

11 Д – (АЕ/РЕ “Екскурзоводско обслужване”) – 1 свободно място

12 В   – (АЕ/РЕ) – 7 свободни места

12 Г  – (АЕ/КиТ/ ГрЕ) -3 свободни места

12 Д – (ФЕ/АЕ) – 2 свободни места

 

 

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content