ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ НА 33.ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

„СВЕТА СОФИЯ“


Към 09.02.2023г.  има свободни места в следните паралелки в гимназията:

  9 Д – професионална “Екскурзоводско обслужване”(АЕ/РЕ)- 1 свободно място

10 Г – (ФЕ/АЕ) – 4 свободни места

10 Д – (АЕ/РЕ) – 2 свободно място

11 В –  (AE/РЕ) – 6 свободни места

11 Г – (АЕ/КитЕ или ГрЕ) – 3 свободно място

11 Д – (ФЕ/АЕ) – 2 свободни места

_____________________________________________________________________________

Към 14.09.2021г. няма свободни места в паралелките от 8 клас

_____________________________________________________________

Към 13.09.2021 г. има 1 свободно място в 8 клас – паралелка АЕ с втори чужд език НЕ

_____________________________________________________________

Към 31.08.2021г. няма свободни места в паралелките от 8 клас

_____________________________________________________________

Към 24.08.2021г. има 1 свободно място в 8 клас, паралелка с интензивно изучаване на АЕ и втори чужд език ИЕ

_____________________________________________________________

Към 16.08.2021г. няма свободни места за 8. клас

______________________________________________________________________________

СЛЕД IV-то класиране:

– в паралелка 8 клас АЕ/ИЕ – 2 свободни места;

– в професионална паралелка АЕ/РЕ , специалност “Екскурзоводско обслужване – 2 свободни места.

Данните са към 06.08.2021 г.

______________________________________________________________________________

8.КЛАС

– паралелка АЕ/НЕ – 1 свободно място;

– паралелка АЕ/ИЕ  – 1 свободно място;

– паралелка с АЕ/ФЕ/ГрЕ – 2 свободни места;

– професионална паралелка със специалност “Екскурзоводско обслужване с АЕ/РЕ – 2 свободни места;

Данните са към 04.08.2021 г.

______________________________________________

 

класове брой
ученици
свободни
места
1 8а кл.профил Чужди езици АЕ/НЕ 21 5
2 8б кл.профил Чужди езици АЕ/ИЕ 18 8
3 8в кл.профил Чужди езици АЕ/ФЕ-ГрЕ 16 10
4 8г кл.профил Чужди езици ФЕ/АЕ 22 4
5 8д кл.професия Екскурзовод  АЕ/РЕ 22 4
6 10в кл.профил Чужди езици АЕ/РЕ 25 1
7 10д кл.профил Чужди езици ФЕ/АЕ 21 5
8 11а кл.профил Чужди езици АЕ/НЕ 21 5
9 11б кл.профил Чужди езици АЕ/ИЕ 21 5
10 12а кл.профил Чужди езици АЕ/НЕ 24 2
11 12в кл.профил Чужди езици АЕ/РЕ 21 5

Данните са към 23.07.2021г.

  1. В 9 клас – паралелката с интензивно изучаване на АЕ и втори чужд език КитЕ/ГрЕ  –  1 свободно място;
  2. В 9 клас – паралелката с интензивно изучаване на ФЕ и втори чужд език АЕ  –  4 свободни места;
  3. В 10 клас – паралелката с интензивно изучаване на АЕ и втори чужд език НЕ  –  6 свободни места;
  4. В 10 клас – паралелката с интензивно изучаване на АЕ и втори чужд език ИЕ  –  5 свободни места;
  5. В 11 клас – паралелката с интензивно изучаване на АЕ и втори чужд език НЕ  –  2 свободни места;
  6. В 11 клас – паралелката с интензивно изучаване на АЕ и втори чужд език РЕ  –  5 свободни места;

Информацията е към 15.07.2021г.