ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ НА 33.ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

„СВЕТА СОФИЯ“

 

  1. В 9 клас – паралелката с интензивно изучаване на АЕ и втори чужд език КитЕ/ГрЕ  –  1 свободно място;
  2. В 9 клас – паралелката с интензивно изучаване на ФЕ и втори чужд език АЕ  –  4 свободни места;
  3. В 10 клас – паралелката с интензивно изучаване на АЕ и втори чужд език НЕ  –  6 свободни места;
  4. В 10 клас – паралелката с интензивно изучаване на АЕ и втори чужд език ИЕ  –  5 свободни места;
  5. В 11 клас – паралелката с интензивно изучаване на АЕ и втори чужд език НЕ  –  2 свободни места;
  6. В 11 клас – паралелката с интензивно изучаване на АЕ и втори чужд език РЕ  –  5 свободни места;

 

 

Информацията е към 15.07.2021г.