ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ НА 33.ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

„СВЕТА СОФИЯ“

8.КЛАС

Към 12.09.2023г. няма свободни  места  в паралелките от 8. клас


Към 12.09.2023г.  има свободни места в следните паралелки в гимназията:

10 Г – (ФЕ/АЕ) – 1 свободно място

10 Д – (АЕ/РЕ) – 1 свободно място

11 Г – (АЕ/КитЕ или ГрЕ) – 4 свободни места

11 Д – (ФЕ/АЕ) – 1 свободно място

12 В   – АЕ/РЕ – 7 свободни места

12 Г  – АЕ/КиТ/ ГрЕ -3 свободни места

12 Д – ФЕ/АЕ – 2 свободни места