ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ НА 33.ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ

„СВЕТА СОФИЯ“

 

Към 15.10 има 1 свободно място в паралелката с АЕ/ФЕ/ГрЕ в 8 клас.

____________________________________________________________________________

Свободните места към 19.09.2021г. са:

8 клас ФЕ/АЕ – 1 свободно място;

9 клас АЕ/КитЕ-ГрЕ;

9 клас ФЕ/АЕ;

10 клас АЕ/РЕ;

10 клас  АЕ/КитЕ-ГрЕ.

_____________________________________________________________________________

Свободни места към 14.09.2021г.:

8 клас ФЕ/АЕ – 1 свободно място;
9 клас АЕ/НЕ – 1 свободно място, с ФЕ/АЕ – 1 свободно място;
10 клас АЕ/РЕ 1 своб.място, АЕ/КитЕ,ГрЕ – 1 свободно място, ФЕ/АЕ – 4 своб.места;
11 клас АЕ/НЕ – 4своб.места, АЕ/ИЕ – 5 свободни места.

 

______________________________________________________________________________

 

Към 14.09.2021г. няма свободни места в паралелките от 8 клас

_____________________________________________________________

Към 13.09.2021 г. има 1 свободно място в 8 клас – паралелка АЕ с втори чужд език НЕ

_____________________________________________________________

Към 31.08.2021г. няма свободни места в паралелките от 8 клас

 

_____________________________________________________________

Към 24.08.2021г. има 1 свободно място в 8 клас, паралелка с интензивно изучаване на АЕ и втори чужд език ИЕ

 

_____________________________________________________________

Към 16.08.2021г. няма свободни места за 8. клас

 

______________________________________________________________________________

 

СЛЕД IV-то класиране:

– в паралелка 8 клас АЕ/ИЕ – 2 свободни места;

– в професионална паралелка АЕ/РЕ , специалност “ЕКскурзоводско обслужване – 2 свободни места.

 

Данните са към 06.08.2021 г.

______________________________________________________________________________

8.КЛАС

– паралелка АЕ/НЕ – 1 свободно място;

– паралелка АЕ/ИЕ  – 1 свободно място;

– паралелка с АЕ/ФЕ/ГрЕ – 2 свободни места;

– професионална паралелка със специалност “Екскурзоводско обслужване с АЕ/РЕ – 2 свободни места;

 

Данните са към 04.08.2021 г.

 

______________________________________________

 

класове брой
ученици
свободни
места
1 8а кл.профил Чужди езици АЕ/НЕ 21 5
2 8б кл.профил Чужди езици АЕ/ИЕ 18 8
3 8в кл.профил Чужди езици АЕ/ФЕ-ГрЕ 16 10
4 8г кл.профил Чужди езици ФЕ/АЕ 22 4
5 8д кл.професия Екскурзовод  АЕ/РЕ 22 4
6 10в кл.профил Чужди езици АЕ/РЕ 25 1
7 10д кл.профил Чужди езици ФЕ/АЕ 21 5
8 11а кл.профил Чужди езици АЕ/НЕ 21 5
9 11б кл.профил Чужди езици АЕ/ИЕ 21 5
10 12а кл.профил Чужди езици АЕ/НЕ 24 2
11 12в кл.профил Чужди езици АЕ/РЕ 21 5

 

 

Данните са към 23.07.2021г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. В 9 клас – паралелката с интензивно изучаване на АЕ и втори чужд език КитЕ/ГрЕ  –  1 свободно място;
  2. В 9 клас – паралелката с интензивно изучаване на ФЕ и втори чужд език АЕ  –  4 свободни места;
  3. В 10 клас – паралелката с интензивно изучаване на АЕ и втори чужд език НЕ  –  6 свободни места;
  4. В 10 клас – паралелката с интензивно изучаване на АЕ и втори чужд език ИЕ  –  5 свободни места;
  5. В 11 клас – паралелката с интензивно изучаване на АЕ и втори чужд език НЕ  –  2 свободни места;
  6. В 11 клас – паралелката с интензивно изучаване на АЕ и втори чужд език РЕ  –  5 свободни места;

 

 

Информацията е към 15.07.2021г.