“Училища на големите въпроси”

„Училища на големите въпроси“ е проект на Фондация „Темпо“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България.

На 20 ноември 2023г. в 33.ЕГ се проведе първият СТЕМ урок от проекта “Големите въпроси”. Наш гост беше г-жа Емилия Иванова – представител на фондация “Темпо”. Учениците от 9.г клас работиха един месец върху въпроса “Как тежим?” заедно със своите учители Нина Маркова, Зоя Миланова и Ирина Славкова. Учениците търсиха отговор на въпроса “Как тежим? ” чрез физиката, биологията и българския език. Резултатите бяха наистина интересни-оказа се, че влиянието на нашето тегло е много по-сложно и дълбоко явление от едно измерване в контекста на физиката и биологията, още повече като добавим и философските измерения на въпроса.
Поздравления за задълбочената работа на нашите ученици!

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content