25 години 33. Езикова гимназия “Света София” – 10.12.2018г. от 18:00ч

33. ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „Света София” e езикова гимназия, в която се изучават като първи чужд език английски и френски, и втори чужд език испански, немски, руски, а вече и китайски езици. Нашата мисия е да изградим и възпитаме умения, способности и компетенции у учениците – да бъдат самостоятелни и креативни граждани.

33. Езикова гимназия „Света София“ е гимназия с утвърдени традиции и високи постижения. Учениците, завършили гимназията, продължават своето обучение предимно в престижни университети у нас, в Европа и САЩ, и се реализират успешно в различни области на живота – публичната администрация, политиката, финансовата сфера, сигурността, частен бизнес, наука.


25 години – много или малко, когато говорим за образование!


Много, когато броим учениците ни, завършили още в началото на годините с френски сертификат, много, когато говорим за завършилите и дипломирани възпитаници на гимназията, които са се реализирали в своята професия, за тези ,които продължиха обучението си във Франция, Англия, Германия, САЩ и показаха на света и на нас, техните учители, положените усилия, знание и много талант по пътя на живота.

Малко, когато говорим за необятното знание, образование и любов към училището – което помним, обичаме, тачим и защитаваме в дни на успехи и неуспехи, в дни на болка и радост.

Днес е такъв ден – на радост, постижения и равносметка, за учители, ученици и родители, приятели. За всички колеги, които са минали през прага на гимназията и са оставили своя принос, умение, частица от своето сърце и с много усилие са допринесли за израстването ни до тези 25 години.

Може ли сега, в нашия 21 век, да работим като възрожденци и като верни, предани радетели за образование и култура? Да ! И колективът на 33 Езикова гимназия го доказва всеки ден и във всеки учебен час.

Празникът по повод 25 години от създаването на 33 Езикова гимназия „Света София“ ще се сътои на 10.12.2018г. от 18:00ч. в залата на Синдикален дом на транспортните работници в гр.София.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content