“Успели българи дават личен пример “

На 26.11.2018г. в 33 ЕГ “Света София” гостува кампанията “Успели българи дават личен пример “, която се се провежда с подкрепата на Столична община и Министерството на образованието.Любимците на зрителите сред които Галя Щърбева, Николай Василковски, Мон Дьо, Павел Владимиров и Цвети Радойчева се срещнаха с нашите ученици.  На този ден в класните стаи нямаше лектори и ученици, а съмишленици, търсещи заедно отговор на важни за всеки млад човек въпроси, свързани с неговата себеизява и професионална реализация, за духовността и цената на успеха. Известните лица от екрана и сцената превърнаха един обикновен учебен час в урок по вдъхновение и мотивация: с увлекателен разказ Галя Щърбева поведе осмокладницитев света на телевизията, скъси дистанцията и се сдоби с още много приятели и почитатели. Заместник-кмета на район Илинден г-жа Мария Тодорова и директорът на 33 ЕГ г-жа Стоименка Димитрова благодариха на инициаторите за амбицията им чрез добрия пример да бъдат посланници на идеята за оставането на младите хорла в Българияи успешното им реализиране в сферата, която са  избрали.

 

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content