Подаръци и лакомства

22/01/2019

Денят на езиците

09/04/2019
Show all

Денят на водата

На 22.03.2019 г. беше отбелязан Денят на водата с ученици от IX и Xклас.Учениците представиха презентации на тема „Жива вода“ и „Алтернативни източници на енергия“ в сътрудничество с преподавателя по Физика и астрономия Зоя Миланова.