Денят на водата

23/03/2019

Благотворителна инициатива на ученици от 33. Езикова гимназия „Света София“

03/06/2019

Денят на езиците

На 25.03.2019 г. учениците от VIII до XIIклас отбелязаха Денят на езиците. Учениците представиха интересна музикално -театрална програма на чужди езици, изучавани в училището. Събитието бе подготвено с помощта на Тамара Георгиева, преподавател по Английски езики останалите преподаватели по чужд език.