Церемония „Първа копка“

На 19.07.2019г. в двора на филиала на 33. ЕГ„Света София“, на ул. „Русе“ №28 беше извършен церемония„Първа копка“, която положи началото на крупен ремонт по проект „Изграждане, основен ремонт и реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Регион и в растеж” 2014-2020 г. и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на предстоящите строителни дейности на обекта е 598 908,06 лв. без ДДС.

Първата копка“ на реконструкцията и модернизацията на Езиковата гимназия беше официално открита от кмета на район „Илинден“ г-н Иван Божилов, който разясни на присъстващите какви строително-ремонтните дейности предстоят през следващите 4 месеца и каква е крайната цел на проекта, като изрично подчерта, че сградата ще запази архитектурния си облик, чрез възстановяване на всички декоративни елементи и полагане на цветна силикатна мазилка по фасадата.

През следващите 4 месеца, ще се извърши основен ремонт и модернизация на цялата сграда,и двора на училището, като строително-ремонтните дейности включват и внедряване на мерки за енергийна ефективност, отговарящи на съвременните изисквания – полагане на топлоизолация отвътре по фасадните стени и върху таванската плоча и подмяна на старата дограма.

Ще се извърши функционално преразпределяне на вътрешни пространства и ще се положат нови покрития по стените и таваните, както и нова настилка по подовете в класните стаи.

Предстои да бъдат сменени компрометираните вътрешни водопровод и канализация; основен ремонт на санитарните възли; ремонт на отоплителната инсталация и подмяна на старите отоплителни тела с нови алуминиеви. Ще се изградят нови пожароизвестителна инсталация и сигнално-охранителна система. Предвидено е осигуряване на достъпна среда чрез монтиране на рампа и изграждане на външен асансьор.

Проектът включва и редица дейности по ремонта и модеррнизацията на дворното пространство, където ще бъдат подменени настилките и обновена оградата. Сред гостите на церемонията бяха двета заместник кметова на район „Илинден“ – госпожа Галя Минчева и госпожа Мария Тодорова, които в края на церемонията поздравиха директора на училището г-жа Димитрова, като пожелаха успешно завършване на ремонта и бъдещ просперитет на 33. ЕГ „Света София“.

 

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content