Откриване на учебната година

05/09/2019

Заседние на Обществения съвет

Заседанието на Обществения съвет ще се провдее на 03.10.2019г., с начало 18:00ч. в сградата на училището.