Родителски срещи

На 08.01.2020 год. от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за родителите на учениците от 8., 10., 11. клас

и на 09.01.2020 год.от 18.00 часа – за учениците от 9. и 12. клас.

Начало на родителските срещи – 18:00 часа.

Очакваме Ви!

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content