Разписание на уч.часове, считано от 16.03.2020г. в условията на дистанционно обучение

Уважаеми родители и ученици, поради създалата се ситуация и обявеното извънредно положение, 33. Езикова гимназия преминава в режим на дистанционно обучение. То ще се провежда по утвърденото седмично разписание, но с начало 8:30часа. Графикът за учебния ден е качен на сайта на училището. Вашите преподаватели ще бъдат на разположение, за да продължим обучението, макар и в необичайни за нас условия. Надявам се да проявите отговорно отношение към учебния процес, което ще гарантира успешно приключване на уч.година.

Бъдете здрави и използвайте времето си рационално и с мисъл за Вашето бъдеще!

Директор: Ст.Димитрова

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content