Разписание на уч.часове, считано от 16.03.2020г. в условията на дистанционно обучение

16/03/2020

Мерки как да предпазим себе си и околните

23/03/2020
Show all

Дистанционо обучение

От 18.03.2020г. имаме фейсбук страница Обща и допълнителна подкрепа 33. Езикова гимназия “Света София”. На нея ще се публикува полезна информация, игри, слайдове и презентации. На нея родители, ученици и учители ще имат връзка с педагогическия съветник на училището.

Преподавателите по време на дистанционното обучение използват Уча.се, classroom.google.com, OneBook.

Директор: Ст. Димитрова