ДЗИ 12. клас
27/05/2020

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ В 33.ЕГ„СВЕТА СОФИЯ“ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

13/07/2020
Show all

Проект „Образование за утрешния ден”

  1. ЕГ „Света София” се включи с една група от 13 ученика в изпълнение на проект „Образование за утрешния ден” с финансовата подкрепа по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Нашият клуб”Начални дигитални компетентности” даде възможност на учениците да се запознаят с видовете антивирусни програми и защитата на информацията в мрежова среда. Те се научиха как се проектира, създава и реализира сайт и направиха такъв на нашата гимназия. Придобиха знания и за техническата и организационна сигурност при работа в дигитална среда и какви са средствата за защита там. Времето прекарано в занимания в клуб „Начални дигитални компетентности” беше приятно и много полезно.