Проект „Образование за утрешния ден”

  1. ЕГ „Света София” се включи с една група от 13 ученика в изпълнение на проект „Образование за утрешния ден” с финансовата подкрепа по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Нашият клуб”Начални дигитални компетентности” даде възможност на учениците да се запознаят с видовете антивирусни програми и защитата на информацията в мрежова среда. Те се научиха как се проектира, създава и реализира сайт и направиха такъв на нашата гимназия. Придобиха знания и за техническата и организационна сигурност при работа в дигитална среда и какви са средствата за защита там. Времето прекарано в занимания в клуб „Начални дигитални компетентности” беше приятно и много полезно.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content