Проект „Образование за утрешния ден”
11/06/2020
Креативна класна стая
17/07/2020
Show all

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ В 33.ЕГ„СВЕТА СОФИЯ“ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

1.Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13.07.2020г. включително.

2.Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране в 33.ЕГ   –    14.07., 15.07. и 16.07.2020 г.

3.Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2020г.включително.

4.Записване на приетите ученици на втори етап на класиране  –    21.07.и 22.07.2020 г.

5.Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране  –   23.07.2020 г.

6.Подаване на документи за участие в трети етап на класиране  24.07.-27.07.2020 г.

7.Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране  – 29.07.2020 г.

8.Записване на приетите ученици на трети етап на класиране  30.07.2020 г.

9.Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране – 03.08.2020 г.

10.Попълване на незаетите места след трети етап на класиране/ако има такива/ и записване:

– Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране – 10.08.2020г.;

– Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 11.08.2020г.;

– При освобождаване на място след четвърто класиране приемът се осъществява по реда на наредба No10 за организация на дейностите в училищното образование от 2016г. в срок до 10.09.2020г. Определя се от директора до 10.09.2020 г. вкл.

11.Утвърждаване на осъществения план-прием  до 14.09.2020 г. включително.