ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ В 33.ЕГ„СВЕТА СОФИЯ“ ПО ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

13/07/2020

Свободни места в паралелките за прием след основно образование – данни след II-ро класиране

23/07/2020
Show all

Креативна класна стая

  1. EГ „Света София“ спечели проект по програма „Еразъм+“, КД 1, сектор „Училищно образование“ на тема: „Креативна класна стая“.

Проектът е насочен към професионалното развитие на ръководството и педагогическите специалисти чрез участието им в стуктурирани обучителни курсове в страни от ЕС.