Креативна класна стая

  1. EГ „Света София“ спечели проект по програма „Еразъм+“, КД 1, сектор „Училищно образование“ на тема: „Креативна класна стая“.

Проектът е насочен към професионалното развитие на ръководството и педагогическите специалисти чрез участието им в стуктурирани обучителни курсове в страни от ЕС.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content