Свободни места в паралелките за прием след основно образование – данни след II-ро класиране

Свободни места в паралелките за прием след основно образование – данни след II-ро класиране:

– паралелка интензивно изучаване на АЕ,  втори чужд език НЕ – свободни места – 6;

– паралелка интензивно изучаване на АЕ,  втори чужд език ИЕ – свободни места – 7;

-паралелка интензивно изучаване на АЕ,  втори чужд език КитЕ или ГрЕ – свободни места – 6;

– паралелка интензивно изучаване на ФЕ,  втори чужд език АЕ- свободни места – 5;

– професионална паралелка “Екскурзоводско обслужване” , интензивно изучаване на АЕ, втори чужд език РЕ – свободни места 6.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content