Свободни места в паралелките за прием след основно образование – данни след III-то класиране

31/07/2020

Протокол за прием на ученици след трето класиране в 33. ЕГ. Към настоящия момент няма свободни места.

06/08/2020
Show all

Свободни места в други паралелки за учeбната 2020/2021г.:

Свободни места в други паралелки за учeбната 2020/2021г.:

  • 9 клас – интендивно изучаване на ФЕ, втори чужд език АЕ – 1 свободно място;
  • 10 клас – интензивно изучаване на АЕ, втори чужд език НЕ – 5 свободни места;
  • 10 клас – интензивно изучаване на АЕ, втори чужд език ИЕ  – 1 свободно място;
  • 11клас – интензивно изучаване на АЕ, втори чужд език НЕ  – 3 свободни места;
  • 11 клас – интензивно изучаване на АЕ, втори чужд език РЕ – 1 свободно място;
  • 12 клас – интензивно изучаване на АЕ, втори чужд език НЕ  – 5 свободни места;
  • 12 клас – интензивно изучаване на АЕ, втори чужд език ИЕ – 3 свободни места.