Свободни места в други паралелки за учeбната 2020/2021г.:

Свободни места в други паралелки за учeбната 2020/2021г.:

  • 9 клас – интендивно изучаване на ФЕ, втори чужд език АЕ – 1 свободно място;
  • 10 клас – интензивно изучаване на АЕ, втори чужд език НЕ – 5 свободни места;
  • 10 клас – интензивно изучаване на АЕ, втори чужд език ИЕ  – 1 свободно място;
  • 11клас – интензивно изучаване на АЕ, втори чужд език НЕ  – 3 свободни места;
  • 11 клас – интензивно изучаване на АЕ, втори чужд език РЕ – 1 свободно място;
  • 12 клас – интензивно изучаване на АЕ, втори чужд език НЕ  – 5 свободни места;
  • 12 клас – интензивно изучаване на АЕ, втори чужд език ИЕ – 3 свободни места.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content