Свободни места в паралелките за прием след основно образование – данни след III-то класиране

Свободните места след III-то класиране за прием след основно образование за учебнат 2020/21 година:

  • паралелка АЕ, втори чужд език НЕ – свободни 3 места;
  • паралелка АЕ, втори чужд език КитЕ/ГрЕ  – свободни 2 места
  • паралелка ФЕ, втори чужд език АЕ – свободно 1 място
  • паралелка “Екскурзоводско обслужване “АЕ, втори чужд език РЕ – свободни 2 места

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content