Протокол за прием на ученици след трето класиране в 33. ЕГ. Към настоящия момент няма свободни места.

06/08/2020
Родителски срещи 8. клас
31/08/2020
Show all

Свободни места

  • за 8 клас в паралелките с първи чужд език АЕ, именно:
– в паралелката  АЕ/КитЕ-ГрЕ – едно свободно място;
– в професионална паралелка с професия “Екскурзовод” с интензивно изучаване на АЕ и втори чужд език РЕ – едно свободно място
  • в 9 клас в паралелката АЕ/КитЕ-ГрЕ  –  2  свободни места
  • в 10 клас в паралелка АЕ/ИЕ – 1 свободно място