Свободни места

  • за 8 клас в паралелките с първи чужд език АЕ, именно:
– в паралелката  АЕ/КитЕ-ГрЕ – едно свободно място;
– в професионална паралелка с професия “Екскурзовод” с интензивно изучаване на АЕ и втори чужд език РЕ – едно свободно място
  • в 9 клас в паралелката АЕ/КитЕ-ГрЕ  –  2  свободни места
  • в 10 клас в паралелка АЕ/ИЕ – 1 свободно място

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content