Родителски срещи 8. клас

Уважаеми Родители на ученици в 8. клас,

Уведомяваме Ви, че на 9.09.2020 г /сряда/ от 18.00 часа, в училищната сграда на училището на ул. “Пловдив” 20, ще бъде проведена родителска среща преди началото на 2020/2021 учебна година.

Във връзка с епидемиологичната обстановка е желателно присъствието само на един член на семейството. Молим, всеки да предвиди  индивидуални средства за защита.

 

Поздрави,

Екипът на 33. ЕГ “Света София“

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content