Родителски срещи 8. клас
31/08/2020
Свободни места за 8. клас
07/09/2020
Show all

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ /СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ/

  1. Английски език- ООП /VIII, IX,X клас/  –    09.2020г.   –   начало  10:00ч.
  2. Английски език- ИУЧ  /VIII, IX,X клас/  –    09.2020г.   –   начало  14:00ч.
  3. Български език и литература  /X  клас/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     –  09.2020г.  – начало 10:00ч.
  4. Френски език/VIII клас/                –    09.2020г.   –   10:00ч.
  5. Руски език/IX, X  клас/                         –    09.2020г.   –   10:00ч.
  6. Математика/VIII, IX,X клас/                  –     09.2020г.   –   10:00ч.
  7. БЕЛ- ООП / VIII, IX клас/  –   09.2020г.  – начало 10:00ч.