ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ /СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ/

  1. Английски език- ООП /VIII, IX,X клас/  –    09.2020г.   –   начало  10:00ч.
  2. Английски език- ИУЧ  /VIII, IX,X клас/  –    09.2020г.   –   начало  14:00ч.
  3. Български език и литература  /X  клас/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     –  09.2020г.  – начало 10:00ч.
  4. Френски език/VIII клас/                –    09.2020г.   –   10:00ч.
  5. Руски език/IX, X  клас/                         –    09.2020г.   –   10:00ч.
  6. Математика/VIII, IX,X клас/                  –     09.2020г.   –   10:00ч.
  7. БЕЛ- ООП / VIII, IX клас/  –   09.2020г.  – начало 10:00ч.

Още новини

Яна Чудомирова и Мария Иванова от 10 В клас бяха водещи на конкурса за ученици „София – 145 години столица на България“

На 21.05.2024г. в Националния дворец на децата се проведе конкурс за ученици „София – 145 години столица на България“. Нашите прекрасни момичета Яна Чудомирова и

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content