Свободни места за 8. клас
07/09/2020
УЧЕБНИЦИ
15/09/2020

Откриване на учебната година

Откриването на учебната година ще бъде на15 септември от 10 часа в двора на филиала на училището, ул. “РУСЕ” 28. Откриването ще бъде само за новоприетите ученици от 8. клас. Предвид епидемичната обстановка и спазване на всички мерки всички присъстващи да имат лични предпазни средства. Нормалните учебни занятия ще започнат на 16.09.2020г. с начало 07:45часа.