Откриване на учебната година

Откриването на учебната година ще бъде на15 септември от 10 часа в двора на филиала на училището, ул. “РУСЕ” 28. Откриването ще бъде само за новоприетите ученици от 8. клас. Предвид епидемичната обстановка и спазване на всички мерки всички присъстващи да имат лични предпазни средства. Нормалните учебни занятия ще започнат на 16.09.2020г. с начало 07:45часа.

Още новини

Яна Чудомирова и Мария Иванова от 10 В клас бяха водещи на конкурса за ученици „София – 145 години столица на България“

На 21.05.2024г. в Националния дворец на децата се проведе конкурс за ученици „София – 145 години столица на България“. Нашите прекрасни момичета Яна Чудомирова и

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content