Свободни места в 8. клас

Свободни места в 8. клас :

-паралелка с интензивно изучаване на АЕ и втори чужд език ИЕ – 1 свободно място;

-паралелка с интензивно изучаване на АЕ и втори чужд език КитЕ/ГрЕ – 2 свободни места

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content