ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА 33.ЕГ „СВЕТА СОФИЯ” ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯ НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

15/09/2020
Важна информация
13/11/2020

Свободни места в 8. клас

Свободни места в 8. клас :

-паралелка с интензивно изучаване на АЕ и втори чужд език ИЕ – 1 свободно място;

-паралелка с интензивно изучаване на АЕ и втори чужд език КитЕ/ГрЕ – 2 свободни места