От 02.11. до 07.11. 2020г. се проведе мобилност във Флоренция по проект 2020-1-BG01-KA101-078872 по Програма Еразъм +

„Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Тази публикация /съобщение/ отразява само лични виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.“

 

От 02.11. до 07.11. 2020г. се проведе мобилност във Флоренция по проект 2020-1-BG01-KA101-078872 по Програма Еразъм +

Темата е:  „Креативност в класната стая“.

В обучението участваха Стоименка Димитрова – директор на училището, Ирина Славкова- учител по биология и химия, Даниела Величкова – учител по български език и литература.

Темата на курса беше – „Classroom Management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies“.

Участниците имаха възможност да се запознаят с допълни методи за управление на класната стая. Моделът „Обърната класна стая“/Flipped classroom”/ e съвременен педагогически метод, в който типичният урок в клас и домашната работа сменят местата си.  Участниците имаха възможността да получат по-задълбочена информация относно 4C`s –  критическо мислене, колаборация, креативност и комуникация. Друг елемент от обучението беше свързан с изготвянето на портфолио и подобряване на презентационните умения на учениците.

Учителите участваха в дискусии за ефективно управление на класната стая, как да дават ясни инструкции, да организират груповата работа в позитивна и мотивираща среда.

 

Още новини

Яна Чудомирова и Мария Иванова от 10 В клас бяха водещи на конкурса за ученици „София – 145 години столица на България“

На 21.05.2024г. в Националния дворец на децата се проведе конкурс за ученици „София – 145 години столица на България“. Нашите прекрасни момичета Яна Чудомирова и

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content