От 30.08. до 04.09. 2020г. , по Програма Еразъм + /проект 2020-1-BG01-KA101-078872 – „Креативност в класната стая“/ се проведе мобилност в Малта.

„Този проекте съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз“

Тази публикация /съобщение/ отразява само лични виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.“

 

От 30.08. до 04.09. 2020г. , по Програма Еразъм + /проект 2020-1-BG01-KA101-078872 – „Креативност в класната стая“/ се проведе мобилност в Малта.

Темата на обучението беше: „Professional Communication skills“.

В обучението се включи Теодора Джабарска – педагогически съветник.

Участниците получиха ценни съвети относно методите за изготвяне на презентация и ефективни презентационни умения. В обучението се акцентира върху елементите за включване и  интерес у аудиторията, на представянето, начинът на говорене, отговор на въпросите на публиката и др.

Друг елемент от обучението беше запознаването с комуникационните стилове на общуване, уменията за водене на преговори, провеждането на ефективни срещи, както и умения да общуваме в мултикултурна среда.

Важна точка в обучението бяха ефективните умения за писане на имейли – формални и неформални.

Последният ден от срещата участниците изготвиха и представиха презентация по избрана от тях тема.

 

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content