Необходимите документи за записване на ученици в 8 клас

Необходимите документи за записване на ученици в 8 клас са:

1. Свидетелство за основно образование;
2. Служебена бележка с резултати от НВО;
3. Медицинско удостоверение за записване в професионална паралелка.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content