Презентация 33.ЕГ
21/04/2021
Обучение част от Проект Еразъм + на тема „Креативна класна стая”
15/07/2021

Необходимите документи за записване на ученици в 8 клас

Необходимите документи за записване на ученици в 8 клас са:

1. Свидетелство за основно образование;
2. Служебена бележка с резултати от НВО;
3. Медицинско удостоверение за записване в професионална паралелка.