Необходимите документи за записване на ученици в 8 клас
15/07/2021
Свободни места
23/07/2021
Show all

Обучение част от Проект Еразъм + на тема „Креативна класна стая”

„Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Тази публикация /съобщение/ отразява само лични виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.“

 

От 21.06. до 25.06. 2021г. Венета Минкова – преподавател по История на френски език и Френски език участва в курс „CLIL Technology“, проведен в Република Малта. Обучението бе част от Проект Еразъм + на тема „Креативна класна стая“. По време на занятията участничката е имала възможност да се запознае с принципите на CLIL  и да анализира начините за интегриране на IT технологиите в класната стая на CLIL. Училището получи тримесечен  абонамент за онлайн сайта на организацията, откъдето могат да се ползват безплатни ресурси в помощ на учебния процес.