Свободни места

класове брой
ученици
свободни
места
1 8а кл.профил Чужди езици АЕ/НЕ 21 5
2 8б кл.профил Чужди езици АЕ/ИЕ 18 8
3 8в кл.профил Чужди езици АЕ/ФЕ-ГрЕ 16 10
4 8г кл.профил Чужди езици ФЕ/АЕ 22 4
5 8д кл.професия Екскурзовод  АЕ/РЕ 22 4
6 10в кл.профил Чужди езици АЕ/РЕ 25 1
7 10д кл.профил Чужди езици ФЕ/АЕ 21 5
8 11а кл.профил Чужди езици АЕ/НЕ 21 5
9 11б кл.профил Чужди езици АЕ/ИЕ 21 5
10 12а кл.профил Чужди езици АЕ/НЕ 24 2
11 12в кл.профил Чужди езици АЕ/РЕ 21 5

 

 

Данните са към 23.07.2021г.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content