Свободни места
05/08/2021
На 30.06.2021г на Педагогически съвет учениците от 11 Б клас представиха пред учителския колектив презентация за работата си по проект на Програма Еразъм+ на тема „Grow Healthy“
05/08/2021

На 14.06.2021г. в 11 Б клас се проведе открит урок инсцинировка на съдебен процес върху повестта „Крадецът на праскови“

„Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Тази публикация /съобщение/ отразява само лични виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.“

 

На 14.06.2021г. в 11 Б клас се проведе открит урок инсцинировка на съдебен процес върху повестта „Крадецът на праскови“. Учениците изпълняваха роли на съдия, адвокат, прокурор, сидетели, съдебни заседатели и оживено коментираха темите за любовта, греха и ужаса на войната. Занятието бе част от проект по  Еразъм + на тема „Креативна класна стая“, като основната методология се основаваше на принципа „Flipped classroom“.