Мобилност в Португалия по проект „Grow Healthy! Let`s Create a Well-Being Cocktail!“на Програма Еразъм+

„Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Тази публикация /съобщение/ отразява само лични виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.“

От 07.11. до 14.11.2021г. се проведе ученическа мобилност по Програма Еразъм+ .  Партньорите от Португалия, Турция и Хърватия участваха в дискусия, свързана с ползите от Средиземноморската диета, учасваха в спортни игри, запознаха се културата и историята на Португалия. Имаха възможност да участват в приготвянето на здравословни храни и различни спортни дейности.

линк към презентация:  https://www.canva.com/design/DAE0g_qyDbY/213Yb1DQDRfkJ2m-QFwZAQ/view?utm_content=DAE0g_qyDbY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#15

Още новини

Яна Чудомирова и Мария Иванова от 10 В клас бяха водещи на конкурса за ученици „София – 145 години столица на България“

На 21.05.2024г. в Националния дворец на децата се проведе конкурс за ученици „София – 145 години столица на България“. Нашите прекрасни момичета Яна Чудомирова и

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content