На 14.06.2021г. в 11 Б клас се проведе открит урок инсцинировка на съдебен процес върху повестта „Крадецът на праскови“
05/08/2021
Свободни места
06/08/2021

На 30.06.2021г на Педагогически съвет учениците от 11 Б клас представиха пред учителския колектив презентация за работата си по проект на Програма Еразъм+ на тема „Grow Healthy“

„Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Тази публикация /съобщение/ отразява само лични виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.“

 

На 30.06.2021г на Педагогически съвет учениците от 11 Б клас представиха пред учителския колектив презентация за работата си по проект на Програма Еразъм+ на тема „Grow Healthy“. Учителите се запознаха с дейностите на участниците – изготвяне на книгоразделители с хумористични елементи, тъй като смехът е здраве, здравословни рецепти, презентация за минералните извори на България, размяната на позитивни пожелания с партньорите от Португалия, Хърватия и Турция. Последната задача за тази година беше онлайн час по физическо възпитание.

/линк към презентацията/ https://www.canva.com/design/DAEim0AbZfY/p4D44SLORZUHuR32r3EQIQ/view?utm_content=DAEim0AbZfY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink