На 14.06.2021г. в 11 Б клас се проведе открит урок инсцинировка на съдебен процес върху повестта „Крадецът на праскови“
05/08/2021
Свободни места
06/08/2021
Show all

Мобилност в Португалия по проект „Grow Healthy! Let`s Create a Well-Being Cocktail!“на Програма Еразъм+

„Този проект е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

Тази публикация /съобщение/ отразява само лични виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.“

От 07.11. до 14.11.2021г. се проведе ученическа мобилност по Програма Еразъм+ .  Партньорите от Португалия, Турция и Хърватия участваха в дискусия, свързана с ползите от Средиземноморската диета, учасваха в спортни игри, запознаха се културата и историята на Португалия. Имаха възможност да участват в приготвянето на здравословни храни и различни спортни дейности.

линк към презентация:  https://www.canva.com/design/DAE0g_qyDbY/213Yb1DQDRfkJ2m-QFwZAQ/view?utm_content=DAE0g_qyDbY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#15