Свободни места

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ НА 8.КЛАС

 

– паралелка АЕ/НЕ – 1 свободно място;

– паралелка АЕ/ИЕ  – 1 свободно място;

– паралелка с АЕ/ФЕ/ГрЕ – 2 свободни места;

– професионална паралелка със специалност “Екскурзоводско обслужване с АЕ/РЕ – 2 свободни места;

 

Данните са към 04.08.2021 г.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content