Свободни места
27/07/2021
На 14.06.2021г. в 11 Б клас се проведе открит урок инсцинировка на съдебен процес върху повестта „Крадецът на праскови“
05/08/2021

Свободни места

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ НА 8.КЛАС

 

– паралелка АЕ/НЕ – 1 свободно място;

– паралелка АЕ/ИЕ  – 1 свободно място;

– паралелка с АЕ/ФЕ/ГрЕ – 2 свободни места;

– професионална паралелка със специалност “Екскурзоводско обслужване с АЕ/РЕ – 2 свободни места;

 

Данните са към 04.08.2021 г.