Свободни места

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ СЛЕД 4-ТО КЛАСИРАНЕ

 

– в паралелка 8 клас АЕ/ИЕ – 2 свободни места;

– в професионална паралелка АЕ/РЕ , специалност “ЕКскурзоводско обслужване – 2 свободни места.

 

Данните са към 06.08.2021 г.

Още новини

Scroll to Top

РУО – София-град в качеството си на Център за координиране на дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в сътрудничество с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ разкрива безплатна телефонна линия с номер 0877183133 за осъществяване на психологически консултации, на която по график ще отговарят психолози доброволци.

Skip to content