Свободни места
06/08/2021
Информация за 8.клас за откриване на учебната 2021/2022 година в 33. ЕГ “Света София”
13/09/2021

Родителска среща

Уважаеми, родители,

на 08.09.2021 г. в сградата на ул.”Пловдив”№20 от 18:00 ч. ще се състои родителска среща на 8. клас!