Информация за 8.клас за откриване на учебната 2021/2022 година в 33. ЕГ “Света София”
13/09/2021

Промяна в часовото разписание за 24.11.2021г.

На 24.11.2021г от 12.15ч. ще се проведе педагогически съвет, което налага промяна в разписанието на часовете.